О удружењу

Удружење љубитеља природе „Наша Дрина“ основано је на иницијативу и предлог Игора Брауновића на оснивачкој скупштини, 6. новембра 2020. године, у Малом Зворнику. За председника удружења једногласно је изабран Игор Брауновић.

Циљеви удружења су: унапређење заштите животне средине; едукација грађана, а посебно деце и младих о значају чувања и заштите животне средине; организовање активности на рехабилитацији угрожених подручја; јавно залагање за промену навика у погледу коришћења и чувања природних ресурса и у погледу поступања са отпадним материјалима; праћење, анализа и предлагање измена прописа у области заштите животне средине; праћење и учествовање у свим политичким активностима ради остваривања циљева удружења; очување и унапређење природних лепота реке Дрине, а посебно Зворничког језера, промовисање и популаризација речног туризма.

Удружење „Наша Дрина“ је током 2021. године организовало више еколошких акција: чишћење приобаља Дрине, чишћење Зворничког језера и других река широм Србије. Удружење је спровело и бројне хуманитарне акције.

Удружење „Наша Дрина“ подигло је споменик шумару хероју Милошу Ћирковићу надомак Дрине, у месту Читлук, поводом 22 године од његове херојске погибије на Косову и Метохији. Милош Ћирковић је остао на Косову и Метохији и након повлачења наших снага са Косова, бранио српско село и дао живот за униформу и српски народ.

Удружење „Наша Дрина“ је прерасло у патриотско – еколошку организацију и 5. фебруара 2022. године донело одлуку да се укључи у политички живот и подржи Социјалистичку партију Србије и Ивицу Дачића на парламентарним изборима 3. априла 2022. године. Председник удружења „Наша Дрина“ је кандидат за народног посланика на овој листи под редним бројем 21.